Avís Legal

POLÍTICA DE PRIVACITAT

 1. Responsable del fitxer

Port Aventura Entertainment, S.A.U., d’ara en endavant PortAventura World, amb domicili de contacte a l’av. de l’Alcalde Pere Molas, km 2, telèfon (+34) 977 779 000 i adreça electrònica portaventura@portaventura.es, és el responsable dels fitxers on s’inclouen les dades personals que es recullen i tracten en aquesta pàgina web. Aquests fitxers estan degudament inscrits en el Registre General de Protecció de Dades de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

 1. Recollida de dades

PortAventura World només recull les dades de caràcter personal que se li faciliten mitjançant els formularis inclosos a la seva pàgina web o les adreces electròniques de PortAventura.

 1. Ús i finalitats de les dades recollides

Aquesta pàgina web recull dades de caràcter personal amb les finalitats que es descriuen tot seguit. Si no esteu d’acord amb alguna de les finalitats, podeu comunicar-ho a l’adreça electrònica portaventura@portaventura.es. L’ús i les finalitats previstos són:

 1. Compra d’entrades i passis

La informació que ens proporcioneu mitjançant els formularis de compra d’entrades i passis es fa servir per gestionar i facturar la reserva i la venda d’entrades a les nostres instal·lacions.

 1. Reserves d’hotels i restaurants

La informació que ens proporcioneu mitjançant els formularis de reserves d’hotels i restaurants es fa servir per gestionar la vostra reserva.

 1. Línia 902

Les dades de caràcter personal que ens faciliteu a la nostra línia d’atenció telefònica s’incorporen als nostres fitxers, on són tractades per al control de qualitat i amb la finalitat també de gestionar les reserves o consultes que ens feu. Les dades recollides s’emmagatzemen confidencialment i segons les mesures de seguretat establerteslegalment. Podeu exercir els drets d’accés, cancel·lació, oposició o rectificació de les vostres dades de caràcter personal a l’adreça electrònica info@portaventura.es, o mitjançant comunicació escrita (adjuntant-hi una còpia del document nacional d’identitat) adreçada a Port Aventura Entertainment, S.A.U. (Assessoria Jurídica), av. de l’Alcalde Pere Molas, km 2, 43480 Vila-seca (Tarragona).

 1. Butlletí d’informació

Les dades personals que ens faciliteu mitjançant els formularis de subscripció al nostre butlletí d’informació, els formularis de contacte o la reserva d’entrades, passis, restaurants o hotels, es fan servir per enviar-vos informació comercial sobre els productes i els serveis de PortAventura World. Si no voleu rebre aquest tipus d’informació, marqueu la casella que trobareu en el formulari de recollida de dades. O també podeu comunicar-nos-ho a l’adreça electrònica info@portaventura.es.

 1. Promocions, concursos i sortejos

La informació que ens faciliteu mitjançant els formularis de participació en concursos, promocions o sortejos, es fa servir per organitzar i gestionar aquests actes. Cada promoció, oferta o sorteig té les seves pròpies bases o condicions particulars.

 1. Enviament d’informació

PortAventura World fa servir les dades personals que ens faciliteu en els formularis o correus electrònics de contacte amb la finalitat de respondre les sol·licituds d’informació que ens envieu.

 1. Comunicació de dades a tercers

PortAventura World preveu la comunicació de les votres dades a tercers en els casos que es descriuen tot seguit. Si no esteu d’acord amb alguna d’aquestes cessions, podeu comunicar-ho a l’adreça electrònica portaventura@portaventura.es. Les comunicacions previstes són:

 1. Comunicacions establertes per la llei

Les vostres dades es comunicaran a tercers en els casos en què una norma legal ho estableixi (administracions públiques, autoritats administratives o judicials, etc.).

 1. Gestió de pagaments

Les vostres dades personals es comunicaran a tercers quan sigui necessari per al pagament dels productes o serveis adquirits (entitats bancàries i/o financeres propietàries dels mitjans de pagament que es facin servir).

 1. Exercici de drets

Podeu exercir en qualsevol moment els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant l’enviament de la sol·licitud d’exercici corresponent (adjuntant-hi còpia d’un document d’identitat oficial (DNI, carnet de conduir o passaport)) a l’adreça electrònica info@portaventura.es, o a l’adreça física Port Aventura Entertainment, S.A.U. (Assessoria Jurídica), av. de l’Alcalde Pere Molas, km 2, CP 43480 Vila-seca (Tarragona).

 1. Versió

Aquesta política de privacitat data del 20/3/17 i qualsevol modificació que se’n facies publicarà en aquesta pàgina web.

Mapa Footer areas tematicas PAP