Compromisos de PortAventura amb el medi ambient

Subscrits voluntàriament per PortAventura

MEDI AMBIENT

La gestió mediambiental és una prioritat per a la companyia i constitueix un element clau per al desenvolupament sostenible del resort. PortAventura World ha subscrit voluntàriament diversos compromisos amb diferents organitzacions per preservar el medi ambient amb bones pràctiques, un consum responsable i una millora continuada.