Compromisos de PortAventura World amb el medi ambient

Coneix els nostres compromisos

Medi ambient


La gestió mediambiental és una de les nostres prioritats i és un element clau per al desenvolupament sostenible del Resort. PortAventura World ha subscrit voluntàriament diversos compromisos amb diverses organitzacions amb les quals es compromet a preservar el medi ambient a través de bones pràctiques, el consum responsable i la millora contínua.

Nostre Compromis

EMAS

EMAS

ISO14001

ISO14001

Política Ambiental

Política Ambiental

AENOR Residu 0

AENOR Residu 0

PA solar

PA solar

EMAS

EMAS

ISO14001

ISO14001

Política Ambiental

Política Ambiental

AENOR Residu 0

AENOR Residu 0

PA solar

PA solar

EMAS

EMAS

ISO14001

ISO14001

Política Ambiental

Política Ambiental

AENOR Residu 0

AENOR Residu 0

PA solar

PA solar

parquePic