MEDI AMBIENT

La gestió mediambiental és una prioritat per a la companyia i constitueix un element clau per al desenvolupament sostenible del resort. PortAventura World ha subscrit voluntàriament diversos compromisos amb diferents organitzacions per preservar el medi ambient amb bones pràctiques, un consum responsable i una millora continuada.

RSC

EMAS

El sistema de gestió EMAS (Eco Management and Audit Scheme) és un sistema comunitari de gestió i auditoria mediambiental, d’aplicació voluntària, que permet a les empreses i altres organitzacions, avaluar, millorar i donar a conèixer el seu comportament ambiental.

Declaració Ambiental / 20172016 / 2015

Certificació EMAS

RC - Medio Ambiente - ISO 14001

ISO14001

La certificació internacional ISO14001 és una norma de referència per a la implantació d’un sistema de gestió orientat a la millora continuada dels aspectes ambientals de l’empresa. Està formada per un conjunt d’elements i activitats que serveixen per orientar, dirigir, planificar, controlar i millorar una organització, aconseguint el compliment dels requisits legals ambientals aplicables i una reducció de l’impacte ambiental de l’empresa.

Certificació ISO 14001

RC - Medio Ambiente - Politica

Política Ambiental

A PortAventura assumim la nostra responsabilitat amb el medi ambient, tal com s’especifica en la nostra política ambiental.

Descarregar Política Ambiental 2019

RSC

Garantia de Qualitat Ambiental

La Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya concedeix el Distintiu de Garantía de Qualitat Ambiental als Hotels de PortAventura World. És un sistema per identificar els productes o serveis que reuneixen determinades característiques que els fan més respectuosos amb el medi ambient.

Característiques principals del Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental

Distintiu de Garantía de Qualitat Ambiental

RC - Medio Ambiente - TravelLife

Travelife

El reconeixement del Sistema de Sostenibilitat de Travelife és un esquema de reconeixement que permet als negocis promocionar activament els seus esforços mediambientals i de sostenibilitat general entre el públic. Travellife concedeix aquest reconeixement als Hotels de PortAventura.

Mapa Footer areas tematicas PAP