Política de privacitat general per a PORT AVENTURA ENTERTAINMENT, S.A.U.

De conformitat amb el Reglament europeu 2016/679 general de protecció de dades, i amb
qualsevol llei nacional aplicable, t’informem que PORT AVENTURA ENTERTAINMENT, S.A.U.
tractarà les dades personals que ens has facilitat mitjançant els diferents formularis i/o punts
d’inscripció d’aquest lloc web, com a responsable del tractament d’aquestes dades, amb les
finalitats que s’especifiquin en cada cas i per a cada producte o servei. També t’informem que
les teves dades personals es podran cedir a tercers quan s’indiqui, i es conservaran durant el
termini que s’estipuli a cada punt de recollida de dades de caràcter personal del nostre lloc web.
T’informem que també tens la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, supressió,
oposició, limitació del tractament i portabilitat de les teves dades, enviant una comunicació
escrita a l’adreça electrònica lopd@portaventura.es, o bé a l’adreça postal PORT AVENTURA
ENTERTAINMENT, S.A.U., (Assessoria jurídica), Av. de l’Alcalde Pere Molas, km 2; 43480, Vilaseca
(Tarragona).

Mapa Footer areas tematicas PAP