Certificació internacional i compromís PortAventura World

IMPLICACIÓ SOCIAL, AMBIENTAL I ECONÒMICA

DESCOBREIX LA NOSTRA RESPONSABILITAT CORPORATIVA

Nuestro Compromiso CA
Un compromís de tothom i per a tothom. Descobreix la nostra implicació social, ambiental i de bon govern amb l’entorn que ens envolta.

CERTIFICACIÓ INTERNACIONAL I COMPROMÍS PORTAVENTURA WORLD

PortAventura treballa des dels seus orígens per fomentar unes relacions mútuament beneficioses amb els diferents grups d’interès de l’entorn que l’envolta. La integració de la gestió responsable i sostenible en la nostra estratègia de negoci ens ha portat a convertir-nos en una de les principals destinacions turístiques i una de les més visitades d’Europa, que ha generat un important impacte directe i indirecte sobre l’entorn local i la comunitat.

PortAventura World és un actor econòmic, social i mediambiental molt actiu, que integra una gestió responsable i sostenible guiada pels nostres valors corporatius: seguretat, passió pel client, qualitat, excel·lència, compromís social, respecte pel medi ambient, dedicació, treball en equip, cohesió i diversió familiar.

Informe Anual de Responsabilitat Corporativa 20212020 / 2019 / 2018

L’Informe de Responsabilitat Corporativa inclou l’estat d’informació no financera i diversitat.

RESPONSABILITAT CORPORATIVA

MEDI AMBIENT