Flying Dreams

Un viatge amb un GT de Ferrari.

Flying Dreams
  • Atracció suau
  • Alçada mínima acompanyat d’una persona major d’edat: 1,00 m
  • Alçada mínima per pujar-hi sol: 1,30 m
  • Accés exclusiu per a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda: Sí
  • Accés Express
Flying Dreams

Recorre tot el món en una volta impressionant. Sent com seria aquest viatge extraordinari al damunt d’un GT de Ferrari.

Requisits d’alçada