Flying Dreams

Un viatge amb un GT de Ferrari.

  • Atracció suau
  • Alçada mínima acompanyat d’una persona major d’edat: 1,00 m
  • Alçada mínima per pujar-hi sol: 1,30 m
  • Accés exclusiu per a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda: Sí
  • Accés Express
mapa footer FL atracciones flying dreams