Flying Dreams

Un viatge amb un GT de Ferrari.

  • Atracció suau
  • Alçada mínima acompanyat d’una persona major d’edat: 1,00 m
  • Alçada mínima per pujar-hi sol: 1,30 m
  • Accés exclusiu per a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda: Sí
  • Accés Express
Flying Dreams

Recorre tot el món en una volta impressionant. Sent com seria aquest viatge extraordinari al damunt d’un GT de Ferrari.

Requisits d’alçada

mapa footer FL atracciones flying dreams