Ferrari Land Gallery

Un viatge interactiu per la història de Ferrari.


Museu

Alçada mínima per pujar-hi: > Nadó

Photoride

Accés exclusiu per a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda
arrow-blue
Ferrari Land Gallery

EXPLORA ALTRES ATRACCIONS

Red Force

Thrill Towers: Torre de caiguda lliure

Maranello Grand Race