CONDICIONS GENERALS

arrow-blue

Condiciones Generals d'accés i utilització

 

  1. ACCÉS I UTILITZACIÓ

 

Aquestes Condicions Generals d’Accés i Utilització (d’ara endavant, «les Condicions Generals») regulen l’accés i l’ús d’aquest Lloc Web, accessible mitjançant

l’adreça http://www.portaventuraworld.com (d’ara endavant, «el Lloc Web»), propietat de Port Aventura Entertainment, S.A.U. (d’ara endavant, «PAESA» o «PortAventura World»). L’accés i la utilització del Lloc Web per part de l’Usuari (d’ara endavant, «l’Usuari») són de caràcter gratuït i la seva visualització no implica cap subscripció o registre previs. No obstant això, la contractació de determinats serveis o productes mitjançant el Lloc Web pot requerir el registre de l’Usuari en els termes que es descriuen més endavant, i l’acceptació per endavant de determinades condicions específiques que desenvolupen i complementen aquestes Condicions Generals.

 

Les dades identificatives del propietari i responsable del Lloc Web són les que figuren a continuació:

 

Port Aventura Entertainment, S.A.U.

Av. de l’Alcalde Pere Molas, km 2

43480 Vila-seca/Tarragona

Registre Mercantil de Tarragona, tom 2504 de Societats, foli