CONDICIONS ESPECÍFIQUES DE COMPRA I/O RENOVACIÓ DE PASSIS

arrow-blue

CONDICIONS ESPECÍFIQUES DE COMPRA I/O RENOVACIÓ DE PASSIS DE PORTAVENTURA PARK

I. OBJECTE

 

Aquestes condicions específiques de compra o renovació de Passis de PortAventura (en endavant, les Condicions Específiques de Compra o Renovació) regulen la renovació i/o l’adquisició, segons el cas, per part de l’usuari (en endavant, l’Usuari), de Passis de PortAventura (en endavant, PASSIS) oferts per Port Aventura Entertainment, S.A.U. (en endavant, PAESA) per mitjà del Lloc Web. Aquestes Condicions Específiques de Compra o Renovació es complementen amb les Condicions Generals d’Accés i Ús del Lloc Web (en endavant, les Condicions Generals) que l’Usuari ha de consultar des de l’enllaç que hi ha a la pàgina principal. Cal consultar-les abans d’iniciar el procés de compra o renovació, i es consideren acceptades pel fet d’acceptar aquestes Condicions Específiques de Compra o Renovació.

 

Les dades que identifiquen el propietari i responsable del Lloc Web són les que consten tot seguit:

 

Port Aventura Entertainment, S.A.U.

 

Av. de l’Alcalde Pere Molas, km 2

 

43480 Vila-seca/Tarragona

 

Registre Mercantil de Tarragona, tom 2504 de Societats, foli 158, pàgina T-40.500.

 

NIF: A-63-776306

 

Adreça electrònica: amigos@portaventura.es

 

Telèfon: (+34) 977 779 000

 

Fax: (+34) 977 779 111

 

 

En endavant, i en relació amb les Condicions Específiques de Compra o Renovació, cal tenir en compte les definicions següents:

 

PASSIS: Són els que permeten l’accés a PortAventura Park i a PortAventura Caribe Aquatic Park d’acord amb les condicions que en cada moment hi hagi publicades al Lloc Web o que es comuniquin a l’Usuari per part de Port Aventura Entertainment, S.A.U. per qualsevol altre mitjà.

 

SOCI: És la condició que adquireix l’Usuari un cop ha adquirit un PASSI.

 

VIGÈNCIA: És el període de validesa del PASSI i és d’un any des de la data d’emissió.

 

L’Usuari que adquireixi o renovi PASSIS des del Lloc Web s’obliga a complir les Normes de Funcionament de PortAventura Park i PortAventura Caribe Aquatic Park, a més de qualsevol altra normativa específica existent. Les Normes de Funcionament de PortAventura Park i PortAventura Caribe Aquatic Park són a disposició de l’Usuari a les Oficines d’Atenció al Visitant de PortAventura Park i PortAventura Caribe Aquatic Park i al web; si ho demana, l’Usuari en pot obtenir una còpia.

 

L’Usuari es compromet a fer servir el servei de compra o renovació de PASSIS des del Lloc Web, d’acord amb la llei, amb les disposicions d’aquestes Condicions Específiques de Compra o Renovació, les Condicions Generals, la moral, els bons costums d’acceptació general i l’ordre públic. L’Usuari s’obliga a abstenir-se de fer ús del Lloc Web amb finalitats o efectes il·lícits, contraris al que disposen les Condicions Específiques de Compra o Renovació i les Condicions Generals, o de manera que pugui perjudicar els drets i interessos de PAESA o de tercers, o de qualsevol altra manera que pugui fer malbé, inutilitzar, sobrecarregar o malmetre el Lloc Web, impedint-ne un ús normal per part dels Usuaris.

 

L’Usuari té la responsabilitat de llegir atentament les Condicions Específiques de Compra o Renovació en cadascuna de les ocasions en què es proposi renovar PASSIS des del Lloc Web. Si l’Usuari no accepta el contingut de les Condicions Específiques de Compra o Renovació o de les Condicions Generals, s’ha d’abstenir d’operar des del Lloc Web. Tanmateix, si les Condicions Específiques de Compra o Renovació no s’accepten de manera expressa, no és permès adquirir ni renovar PASSIS des del Lloc Web.

 

PAESA es reserva el dret de denegar o retirar el dret d’accés i/o d’ús del servei de compra o de renovació de PASSIS des del Lloc Web, en qualsevol moment i sense que calgui preavís, als Usuaris que aportin informació falsa o que d’altra manera incompleixin les Condicions Generals o les Condicions Específiques de Compra o Renovació.

 

PAESA no garanteix la disponibilitat ni la continuïtat del servei de compra o renovació de PASSIS regulat en el present document, i se l'eximeix de qualsevol [DSM1] responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol mena que se’n puguin derivar. De la mateixa manera, PAESA no garanteix la fiabilitat del Lloc Web ni l’accés al servei de compra de PASSIS.

 

PAESA es reserva, en exclusiva, la facultat de modificar, en qualsevol moment i si ho considera necessari, el contingut de les Condicions Específiques de Compra o Renovació; i és responsabilitat de l’Usuari llegir-les cada vegada que accedeixi al Lloc Web o en faci ús.

 

L’Usuari pot imprimir les Condicions Específiques de Compra o Renovació durant el procés de compra.

 

 

II. USUARIS DEL SERVEI DE COMPRA DE PASSIS

 

L’Usuari declara que, d’acord amb el dret d’on és nacional, és major d'edat i disposa de la capacitat legal necessària per a vincular-se per mitjà d'aquestes Condicions Específiques de Compra o Renovació i les Condici