Thrill Towers: TORRE DE CAÍDA LIBRE

Torre de caiguda lliure de 55 metres d'altura.


Atracció forta

Alçada mínima per pujar-hi sol: 1,40 m

Alçada mínima per pujar-hi amb un adult: 1,30 m

Alçada màxima: 1,95 m

Accés Express

Accés exclusiu per a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda
arrow-blue
Thrill Towers: Torre de caiguda lliure
Torre de Caída Libre Ferrari Land 1
Descobreix moltes més coses que desconeixies i converteix-te en un expert de la tecnologia i la innovació d’aquesta marca llegendària
DESCOBREIX

EXPLORA ALTRES ATRACCIONS

ride-image

Ferrari Land Gallery

ride-image

Thrill Towers: Torre de rebot

ride-image

Racing Legends